Enerji Santralleri için

  • Arazi tespit/Kurulum alanlarının belirlenmesi
  • Ön fizibilitenin raporlarının yapılması
  • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve tarım yazısının alınması ve harita işlerinin başlatılması
  • Dağıtım şirketine veya ilgili yetkili kuruluşa başvuruların yapılması
  • Mevzi imar çalışmalarının yapılması
  • Projelendirme işlemlerinin yetkili kurumlara onaylarının yapılması
  • Finans olanaklarının araştırılması ve satış sözleşmesinin imzalanması

Canlı Destek